Policys

Allmänna villkor

1. Priser och betalning
Varje produkt anges med pris exklusive moms. I kundvagnen kan man se det
totala priset inklusive alla avgifter, moms, frakt och betalning.

2. Tjänsten
GK Safety ABs utbildningsportal är en tjänst för att erhålla webbaserade
utbildningar. Köpta utbildingslicenser är giltiga i 12 månader. Från att en
utbildningslicens tilldelas till en person och aktiveras gäller licensen i 6 månader,
är utbildningen inte genomförd efter 6 månader är den förbrukad. Efter att en
licens aktiverats och tilldelats en person går den ej att tilldela annan person eller
annan utbildning.

3. Ångerrätt
Då du köper tillgång till en tjänst gäller inte distanshandelslagen. Då betalningen
gått igenom och du fått tillgång till materialet anses ångerrätten förbrukad.
Ångerrätten gäller inte heller defekta eller felaktiga varor. Upplever du problem
med tjänsten är du istället välkommen att kontakta vår kundservice
på info@gksafety.se

4. Tekniska förutsättningar
Tjänsten kräver tillgång till internet. Du ansvarar själv för de kostnader som
uppstår i användandet av internetuppkoppling.

5. Ansvar
Vid köp av en kurs eller guide gäller tillgången till materialet endast för den
personen som har köpt det. Du får inte på något sätt sprida vidare innehållet till
andra eller dela lösenord till ditt konto.

6. GK Safety AB
Material köpt via gksafety.se finns tillgängligt dygnet runt, sju dagar i veckan. GK
Safety ger dock inga garantier för att tjänsten alltid är fri från fel eller avbrott. Om
brister eller avbrott i tjänsten uppstår skall GK Safety ges möjlighet att rätta till
dessa utan att avtalsbrott skall anses föreligga. GK Safety har också rätt att, i
rimlig omfattning, stänga tjänsten för till exempel uppgraderingar och service.

7. Ansvarsfriskrivning
gksafety.jobsafe.se är en tjänst för att publicera material i form av utbildningar.
Genom tjänsten kan GK Safetys kunder utbilda sig i de kurser som tillhandahålls. I
de fall försäljningen sker via denna sida sköts betalningen via GK Safetys konto
hos Klarna.

8. Lagval
Tvist enligt dessa villkor skall avgöras enligt svensk lag i Stockholms Tingsrätt.

9. Upphovsrätt Det är förbjudet att dela, kopiera eller sprida GK Safetys
utbildningsmaterial utan GK Safetys skriftliga tillstånd.

 


Frågor kring dessa villkor riktas till GK Safety AB, Fyrislundsgatan 34A Uppsala
eller info@gksafety.s

INTEGRITETSPOLICY

Allmänna villkor

Returpolicy