BAS P/U

Det ursprungliga priset var: 2.995,00kr.Det nuvarande priset är: 2.495,00kr.

Äntligen kan du genomföra kursen BAS P/U digitalt via vår utbildningsplattform.

Gör utbildningen när och där det passar dig bäst.

 

Kursbeskrivning för vår digitala BAS P/U kurs

Kursen BAS P/BAS U Byggarbetsmiljösamordnare vänder sig till den som ska verka som BAS P eller BAS U men saknar utbildningsbevis / certifikat.

Kursen uppdateras kontinuerligt med de senaste lagändringarna och arbetsmiljöföreskrifterna från Arbetsmiljöverket.

Kursen ger dig:

 • Praktiska kunskaper i de nya arbetsmiljöreglerna så du kan agera Byggarbetsmiljösamordnare för planeringen och projekteringen (BAS-P) respektive utförandet (BAS-U) vid bygg- och anläggningsarbeten.
 • Kunskap om arbetsmiljöansvaret och hur arbetsmiljöfrågorna skall beaktas från planering och projektering till utförandet vid ett bygg- och anläggningsprojekt.
 • Vi visar dig hur du identifierar risker och arbetar förebyggande samt hur och var du söker mer information när du behöver det i ditt dagliga arbete.
 • Vilket ansvar som åläggs byggherre respektive beställare.

Kursintyg

Efter genomförd kurs erhåller du ett kursintyg som beskriver kursens innehåll och din godkända BAS P/BAS U-kompetens.

Kursplan för BAS-P/BAS-U – Grund

Utbildningen är utformad i enlighet med Arbetsmiljöverkets rekommendation om innehåll för en utbildning i BAS-P och BAS-U. Utbildningen kan till viss del anpassas efter deltagarnas önskemål under kursdagen. Frågor och kommentarer uppmuntras.

 • Bakgrund & Statistik
 • Var uppträder riskerna m a p olyckor och arbetssjukdomar?
 • Lagstiftningen i stort.
 • Hur samverkar EUs lagstiftning med arbetsmiljölag, arbetsmiljöförordning och föreskrifter?

Arbetsmiljölagen

 • Viktiga roller inom bygg och anläggning (bl a byggherre, arbetsgivare, BAS-P och BAS-U)
 • Ansvar
 • Grundläggande principer

Överträdelser / straff /sanktionsavgifter

Bygg- och anläggningsföreskriften AFS 1999:3

 • Definition av bygg- och anläggningsarbete
 • Roller & ansvar
 • Arbetsmiljöplan
 • Riskfyllda arbeten

Kort om viktiga AFS:ar/arbeten

 • Systematiskt Arbetsmiljöarbete
 • Belastningsergonomi
 • Asbest
 • Arbetsplatsens utformning (projekteringsansvar)
 • Arbete på höjd
 • Kemiska arbetsmiljörisker
 • Buller
 • Lyftanordningar och lyftredskap
 • Maskiner
 • Ras/schakt

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”BAS P/U”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *